Blind leren typen met het oog op de toekomst

DIRECT AANMELDEN

Blind leren typen op verschillende niveaus

Elk kind leert in zijn eigen tempo. Sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig om zich bepaalde vaardigheden eigen te maken. Dat is helemaal niet erg. Een fysieke of mentale beperking maakt het blind leren typen met tien vingers net wat uitdagender. De Opleidings Centrale gaat deze uitdaging graag met het kind aan.

Lesprogramma op maat

In overleg met ouders/verzorgers, leerkrachten en begeleiders bepalen we het niveau van de leerling. Voor ieder kind maken we een lesprogramma op maat. Dyslexie, ADHD, autisme of een fysieke beperking vormen bij De Opleidings Centrale geen drempel.


Hoe is de cursus opgebouwd?
De cursus bestaat uit 12 lessen van 30 tot 45 minuten. De lessen worden wekelijks onder schooltijd verzorgd. Dit vindt individueel of in groepjes van maximaal drie leerlingen plaats.

Meer informatie?
Wij lichten de mogelijkheden graag toe in een vrijblijvend gesprek.

Neem hiervoor telefonisch contact met ons op; 06 - 24 58 25 88.

Direct aanmelden

Leerlingen met dyslexie

Voor leerlingen met dyslexie zijn er de volgende tegemoetkomingen:

  • Lesmateriaal met dyslexielettertype
  • In overleg met de ouders kunnen we voorstellen om toe te werken naar een basisdiploma
  • Drie minuten extra typetijd tijdens de toetsen in de lessen en tijdens het examen
  • Vergroot examen
  • Bij gebruik van de lesmap ontvangt de leerling een leesband. Deze zorgt voor meer overzicht

We houden regelmatig contact met de ouders over de vorderingen. De ouders zijn altijd welkom na de les.